Grunnleggende ID-kontroll i skranken

Politidirektoratet og Nasjonalt ID-senter har lansert «Er du sikker?», et tiltakskort for ansatte i politiet. Tiltakskortet er spesielt beregnet på deg som jobber i skranken.
Published: 9/16/2015