ID-dagen 2015

13. november arrangerer vi den årlige ID-dagen. Årets konferanse tar blant annet for seg utfordringene med kontroll av EØS-borgere og deres ID-dokumenter.
Published: 8/31/2015
Hanne_Svendsen_2.jpg

Sted: Gamle Logen, Oslo
Tid: 13. november 0830-1600

Pris: 500 kr

Årets konferanse vil ta for seg EØS-dokumenter og graden av kontroll når man først har fått fatt i et slikt dokument. Vi vil gjøre både offentlige og private aktører bedre rustet til kontroll av denne type dokumenter fordi mange ønsker tilgang til det norske samfunnet gjennom fri adgang til arbeidslivet, utdannings- og trygdesystemet, og falske EØS-dokumenter er høyt ettertraktet.

Den offentlige kontrollen av EØS-borgere er i dag lav, og det er derfor relativt enkelt å opptre som en EØS-borger. Som EØS-borger har man oppholdsrett i Norge, mens tredjelandsborgere får oppholdstillatelse. Det holder å vise at man er en EØS borger for å utøve denne retten.

Vi forventer 300 deltakere som til daglig jobber med analyse, kontroll og vurdering av identitet. Ved å dele kunnskap og erfaringer kan vi styrke kompetansen og oppnå en mer helhetlig tilnærming til identitetsarbeidet i offentlig forvaltning.

Konferansen skal være konkret, praktisk og nyttig, og vi ønsker at den skal være til inspirasjon for alle som jobber med identitet.

Vi har plass til 300 stykker. Vi stenger påmeldingen når dette antallet er nådd. Det er fortsatt noen plasser igjen, så meld deg på.

Vi ønsker dere som jobber med ID og andre som er interessert i fagfeltet velkommen til en innholdsrik dag.