Med lys og lupe

Nasjonalt ID-senters dokumentgranskere viser en gruppe andrelinjepersonell fra politiet i Trøndelag og Rogaland hvordan man tilegner seg mer kompetanse på gransking av dokumenter.
Published: 5/27/2015
Loupe used with document examination

Opplæring står sentralt i Nasjonalt ID-senters virksomhet. Nylig ble en gruppe andrelinjepersonell fra politiet i Trøndelag og Rogaland presentert for et intensivt program med fokus på helhetlig ID-arbeid.

Gjennom opplæringen har personellet fått en innføring i oppbyggingen av sikkerhetsdokumenter og metoder for personalisering, inkludert et studiebesøk til Gemalto som personaliserer norske pass.

 Under lupen: Denne gang var det andrelinjepersonell fra politiet i Trøndelag og Rogaland som blant annet fikk anledning til å fylle på med kunnskap om kontroll av underlagsdokumenter.

Under lupen: Denne gang var det andrelinjepersonell fra politiet i Trøndelag og Rogaland
som blant annet fikk anledning til å fylle på med kunnskap om kontroll av underlagsdokumenter.

Gjennom praktisk arbeid på laboratoriet har personellet blant annet fått sett nærmere på utfordringer knyttet til underlagsdokumenter og grunnleggende lys- og fargeteori.

Andre viktige tema på denne denne andre samlingen har vært forfalskningsmetoder og hvordan disse kan avdekkes, notoritetsvurderinger, vurdering av funn, konklusjoner og rapportskriving. Personkontroll, biometri og rettslige rammer har også vært sentrale temaer.

 Kyndig veiledning: Nasjonalt ID-senters dokumentgranskere står for veiledningen av personellet som deltar på kurs.

Kyndig veiledning: Nasjonalt ID-senters dokumentgranskere står for veiledningen
av personellet som deltar på kurs.

I Rogaland og Trøndelag vil det i løpet av juni bli holdt en tredje samling.

Flere muligheter for opplæring
Er du nysgjerrig på hva Nasjonalt ID-senter kan tilby? Da bør du ta en titt på
våre e-læringskurs og våre sider for opplæring.

_

_

 _

Alle foto: Thomas E. Oksum,  Nasjonalt ID-senter.