Vellykket dokumentgransking i Tyskland

Kunnskapsutveksling på tvers av landegrenser gir inspirasjon – og gode resultater.
Published: 4/28/2015
Picture showing control of ID-documents

Utveksling av kunnskap og erfaringer er verdifullt, uansett bransje, sektor eller land. Nylige besøkte flere av Nasjonalt ID-senters dokumentgranskere noen av sine kollegaer i det tyske politiet. Målet var deltakelse i den tyske storkontrollen som foregikk på hovedveien som går fra Nederland gjennom Tyskland til Polen.

Slik skal det gjøres: Fra Nasjonalt ID-senter bidro Janne Marie Heitun Kvale og Beate Nyseth Bakken.

Slik skal det gjøres: Fra Nasjonalt ID-senter bidro Janne Marie Heitun Kvale og Beate Nyseth Bakken.

530 personer kontrollert

Et team bestående av politi fra Tyskland, Polen og Nederland sørget for en grundig sjekk av dokumenter. Til sammen 408 kjøretøy og 530 personer ble kontrollert i aksjonen.

Går grundig til verks: Mer enn 400 kjøretøy ble stoppet og kontrollert i aksjonen.

Går grundig til verks: Mer enn 400 kjøretøy ble stoppet og kontrollert i aksjonen.

- Vi bidro på lik linje som våre tyske dokumentgranskerkollegaer i dokumentkontrollen, sier Janne Marie Heitun Kvale, en av Nasjonalt ID-senters dokumentgranskere.

Sammen med kollega Beate Nyseth Bakken bidro hun i den tyske storaksjonen. Mengden av dokumenter som ble undersøkt i kontrollen var noe av det som bidro til å øke det faglige utbytte for Nasjonalt ID-senters dokumentgranskere. Samarbeidet sørget også for økt kapasitet i kontrollarbeid og forbedret samarbeid på tvers av landegrensene.

_

Falske dokumenter avslørt
Resultater ble det også. Til sammen fem falske dokumenter ble avslørt som falske under aksjonen.

Blir lagt merke til
Kontrollen resulterte også i omtale i tysk media. Mer om det finner du her og her.