Kompetanseheving gir resultater

Kompetanseheving rundt avdekking av falske ID-papirer har allerede gitt uttelling for politiet i Trondheim.
Published: 4/17/2015
Hilde_Hovik_og_Mari_Saeterbakk.jpg

Nasjonalt ID-senter jobber målrettet for å øke ID-kompetansen. Et konkret eksempel på dette er opplæring i å avsløre falske dokumenter. Nylig ble det arrangert et kurs for politiet i Trondheim, og resultatene har ikke latt vente på seg.

I forbindelse med søknad om permanent opphold, stoppet politiet i Trondheim en søker. Bakgrunnen var mistanker rundt et pass vedkommende forela, og som ved nærmere undersøkelse skulle vise seg å være falskt.

Eli Cathrine Haslestad ved Trondheimspolitiet forteller om sin kollega, som først fattet mistanke til skrifttypen som var benyttet i MRZ-linjen. Videre kontroll viste også avvik i Keesing Authenthiscan. Dokumentet ble sendt videre for ytterligere kontroll som blant annet kunne avsløre feil bakgrunnstrykk og fluorescering i UV-lys.

Hilde Lauten Høvik (stående til venstre), leder ved faggruppe Utlending, Forvaltningsseksjonen, og Mari Sæterbakk, førstekonsulent (til høyre)

Episoden er et godt eksempel på at kompetanseheving nytter. Historien viser at søkeren har vært i kontakt med Trondheim-politiet tidligere, og at man nå har lyktes med å avdekke et uekte dokument.

- Dette er et godt eksempel på at det nytter med kompetanseheving og nødvendig dokumentgranskerutstyr, skriver Haslestad i en epost til Nasjonalt ID-senter.

Det er nå opprettet sak og dokumentet er sendt til Kripos.

På bildet: Hilde Lauten Høvik (stående til venstre), leder ved faggruppe Utlending, Forvaltningsseksjonen, og Mari Sæterbakk, førstekonsulent (til høyre). Det var Mari Sæterbakk som avdekket det falske passet. Foto: Eli Cathrine Haslestad.