1500 har fått ID-opplæring

Landets politidistrikter, Utenriksdepartementet, Statens vegvesen og Politihøgskolen i Bodø. Dette er noen av de som har benyttet seg av Nasjonalt ID-senters opplæringstilbud de siste to årene, og flere blir det.
Published: 4/30/2015
Strategi2015-7.jpg

Et raskt tilbakeblikk på undervisningshistorikken bygger opp under det Nasjonalt ID-senter har sett en stund, nemlig behovet for kompetanseheving rundt ID-arbeid. Nasjonalt ID-senter har drevet med systematisk undervisning og opplæring siden 2012, og kursdeltakerne har i løpet av denne perioden blitt stadig mer tallrike. Mange av våre deltakere har sitt daglige virke et eller annet sted i politiet, men stadig flere strømmer også til fra andre organisasjoner i utlendingsforvaltningen.

Felles for alle er kunnskapspåfylling innen fagområdet som blir stadig mer aktuelt i samfunnsdebatten, nemlig ID-arbeid.

1500 personer
- Vi har hatt en økning i antall personer som har fått opplæring, fra 700 i 2013 til 793 i 2014. Årsaken til dette er at vi i 2014 hadde flere kurs med svært mange deltakere, sier Janne Moen Lyng, opplæringskoordinator hos Nasjonalt ID-senter, og viser til utviklingen innen førstelinjeopplæringen i perioden.

I løpet av de siste to årene har altså snaut 1500 personer deltatt på opplæring innen ID-arbeid. Deltakerne har vært fordelt på til sammen 82 kurs av ulik type og varighet, fra det lengste på 16 timer til det korteste på 2,5 timer.

Hvem deltar?
En ny titt på statistikken gir svar på dette. Mange av kursene har funnet sted på bestilling fra landets politidistrikter, Utenriksdepartementet og Statens vegvesen. I tillegg har det blant annet vært arrangert kurs for avgangsstudentene ved Politihøgskolen i Bodø.

Om lag 1500 personer har deltatt på Nasjonalt ID-senters kurs i løpet av de siste to årene.
Om lag 1500 personer har deltatt på Nasjonalt ID-senters kurs i løpet av de siste to årene.

Kikker vi nærmere på kakediagrammet, ser vi at politiet utgjør den største deltakergruppen (blå farge) med 38 kurs i perioden. Deretter følger Utenriksdepartementet (rosa farge) med 25 kurs, en ID-turné for Utenriksdepartementet med fem kurs, Statens vegvesen med fire kurs, Politihøgskolen med tre kurs, UP med tre kurs og Kystvakten med to kurs.

Statistikken for 2014 viser at Utenriksdepartementet var den største oppdragsgiveren på opplæring. 299 deltakere var med på kurs, en solid oppgang fra 183 deltakere året før. Antall kurs økte fra 10 til 16, inkludert tre ID-turnéer.

Det ble også registrert en økt pågang fra landets politidistrikter. I 2014 ble det holdt kurs for Hordaland, Sunnmøre, Romerike og Nordmøte og Romsdal politidistrikt.

Nasjonalt ID-senter arbeider også for å øke ID-kompetansen i undervisningen av politistudentene. De siste to årene har Nasjonalt ID-senters ID-eksperter undervist politihøgskolens avgangsstudenter ved Politihøgskolen i Bodø. Nå har også de andre politihøgskolene meldt sin interesse, og i løpet av mai 2015 vil politistudentene i Stavern og i Bodø kunne vente seg ny runde med undervisning.