ID-nettverket: Mer helhetlig ID-forvaltning

ID-nettverket har som mål å skape en helhetlig ID-forvaltning i Norge for å forebygge kriminalitet og dermed redusere trusselen mot velferdsstaten.
Published: 1/19/2015
Global-Opplæring-Bilder-Klasseromsundervisning_III.jpg

Nettverkets målsetning er å skape en helhetlig ID-forvaltning i Norge for å forebygge kriminalitet og dermed redusere trusselen mot velferdsstaten. Målet skal nås ved å styrke kompetanse, samarbeid og kommunikasjon innen identitetsarbeidet hos aktørene i nettverket.

ID-nettverket består i dag av Politidirektoratet, Vegdirektoratet, Utlendingsdirektoratet, NAV, Finans Norge, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Brønnøysundregistrene, Helsedirektoratet, NorSIS, Datatilsynet, Utenriksdepartementet, Nokut, Toll- og avgiftsdirektoratet og Nasjonalt ID-senter.

I 2015 er målet å innføre felles retningslinjer for kontroll og vurdering av identitet. Retningslinjene blir laget på grunnlag av en metodikk «Evidence of Identity – EOI», som først ble utarbeidet av New Zealand i 2004. Metodikken blir i dag brukt av flere og flere land og er også anbefalt av International Organization for Standardization (ISO) og International Civil Aviation Organization (ICAO).

En EOI-prosess kan beskrives som ansamling av bevis og fremgangsmåter for verifisering av identitetsopplysninger som tilsammen gir den tillit virksomheten har behov for når den skal etablere eller bekrefte identitet. Felles retningslinjer for EOI-prosessen bidrar til overensstemmelse i hvordan identiteter blir etablert og verifisert, uansett virksomhet og kontekst.

ID-nettverket vil i 2015 også se på hvordan deling av informasjon kan være med på å styrke identitetsarbeidet hos medlemmene i nettverket. Utredningen vil gi en vurdering av hjemmelsgrunnlag for identitetsrelatert informasjonsflyt mellom aktørene og foreslå tiltak som skal sikre at identitetsrelatert informasjonsutvekslingen fungerer effektivt.