USB-mikroskopet avslører

Moderne teknologi gjør arbeidet med å avsløre falske dokumenter enklere. USB-mikroskopet er et godt eksempel.
Published: 11/13/2014

På laboratoriet til Nasjonalt ID-senter sitter ekspertene og gransker dokumenter. Ved hjelp av ny og effektiv teknologi kan senterets eksperter enklere bistå andre i arbeidet med å avsløre falske dokumenter.

Politiforum.no har intervjuet en av Nasjonalt ID-senters dokumentgranskere, Dag Hov. Han demonstrerer hvordan man ved hjelp av et USB-mikroskop enklere enn før kan sjekke et dokuments ekhet.

Nasjonalt ID-senters dokumentgransker Dag Hov demonstrerer USB-mikroskopet (Foto: Per Haddal, Nasjonalt ID-senter.)
Nasjonalt ID-senters dokumentgransker Dag Hov demonstrerer USB-mikroskopet
(Foto: Per Haddal, Nasjonalt ID-senter.)