Nasjonalt ID-senter får ny postadresse

Nasjonalt ID-senter har fått ny postadresse. Her er detaljene.
Published: 9/4/2014

Nasjonalt ID-senter har fått ny postadresse. Den nye adressen er som følger:

Nasjonalt ID-senter
Postboks 8091 Dep.
0032 Oslo