Hva bør med i Utlendingsdatabasen?

Nasjonalt ID-senter er klar med sine kommentarer til Utlendingsdirektoratets høringsutkast om hvilke ID-registreringer Utlendingsdatabasen bør inneholde. Les høringssvaret her.
Published: 9/14/2014

Etter å ha gjennomgått gjeldende rutiner for registrering av identitetsopplysninger, -dokumenter, -undersøkelser og –vurderinger i Utlendingsdatabasen, sendte UDI i begynnelsen av juni et høringsutkast til berørte høringsinstanser.

Målsetningen med gjennomgangen har vært å identifisere hvilke ID-registreringer som Utlendingsdatabasen bør inneholde.

Nasjonalt ID-senter imøteser Utlendingsdirektoratets initiativ til å revidere hvilke opplysninger som skal registreres i databasen.

I høringssvaret kommer Nasjonalt ID-senter blant annet med sin anbefaling til hvilke innleverte ID-dokumenter som bør ansees som tilstrekkelige for at Utlendingsdirektoratet kan beholde dagens alternativ "dokumentert".

Flere detaljer finner du i dokumentet under.

Tilsvar fra Nasjonalt ID-senter.