Lær biometri av New Zealand

Flere og flere land benytter i dag to til tre ulike typer biometri for utlendingskontroll og nasjonale folkeregistre. Utlendingsmyndighetene i Norge benytter biometri i liten grad. Nå skal vi lære av New Zealand.
Published: 4/1/2014

Biometri er et viktig virkemiddel i ID-arbeidet. Biometri er et tiltak som har blitt tatt i bruk på migrasjonsområdet i flere land.

De vanligste formene for biometri er fingeravtrykk, ansikt og iris, men også blodårer i hender og fingre blir brukt. Bruk av flere typer biometri øker sikkerheten og muliggjør raskere verifisering av personen.

Nasjonalt ID-senter mener biometri kan utnyttes bedre i norsk utlendingsforvaltning. Nasjonalt ID-senters undersøkelser viser at politiet og utlendingsforvaltningen kan bruke biometri på en bedre måte enn i dag. Det er rom for å lagre biometri i større grad, og vi kan utnytte de biometriske systemene bedre. Det kan dreie seg om bedre utnyttelse av eksisterende databaser, større grad av sentral lagring av biometri og bedre opplæring i opptak, lagring og søk i biometriske systemer.
Mandag 31. mars holdt Nasjonalt ID-senter et biometriseminar med foredragsholdere fra New Zealand og Politidirektoratet.

Statssekretær Himanshu Gulati (JD) innledet seminaret med å si hvor viktig biometri er for framtiden. Hittil har små og isolerte land som Norge og New Zealand basert seg på tillit, men nå ser vi store utfordringer ved dette. Da kan biometri være et nyttig instrument. Gulati oppfordret også alle til å tenke på sikkerheten til personopplysninger som blir lagret.
Øverst: Statssekretær Himanshu Gulati (JD), nederst: Dion Chamberlain
Dion Chamberlain, Manager Business Improvement and Support, Identity and Passport Services, Department of Internal Affairs, New Zealand fortalte om fortid og nåtid innen bruk av biometri i hjemlandet.

New Zealand ligger langt fremme i ID-forvaltning og bruk av biometri. Landet benytter mye avansert teknologi for blant annet forhåndsgodkjenning av passasjerer, elektroniske visa, automatisk grensekontroll og e-pass.

Department of Internal Affairs i New Zealand har utviklet en unik, elektronisk søknadsløsning for nasjonale pass. For verifisering benyttes ansiktsgjenkjenning. Nettløsningen har vært i bruk siden 2012, og har blitt en stor suksess.

Politiinspektør Håvard Steinbakk Nordbø fra Politidirektoratet ga en orientering om IDeAlt-programmet og Smart Gates i Europa. Vi fikk også en innføring i hvordan man bruker biometri i Midtøsten.

Bildet: Øverst: Statssekretær Himanshu Gulati (JD), nederst: Dion Chamberlain