Politiet i Follo bedre på ID-arbeid

I år skal hele 17 politidistrikt kurses i grunnleggende dokumentkontroll og ID-arbeid. I dag er det politiet i Follo sin tur til å sette seg på skolebenken.
Published: 4/15/2013

Kursholder Per Haddal lærer politiet i Follo hvordan man skal avsløre et falsk pass ved hjelp av enkle hjelpemidler.

Som et ledd i styrkingen av førstelinjen i utlendingsforvaltningen tilbyr Nasjonalt ID-senter politidistriktene kurs i grunnleggende dokumentkontroll og ID-arbeid. Undervisningen gis av senterets spesialister innen identitetsfastsettelse og dokumentgranskere fra tredjelinjelaboratoriet.

Kurset inneholder en grundig gjennomgang av de vanligste sikkerhetselementene man finner i ID-dokumenter, samt praktiske øvelser knyttet til forfalskningsmetoder og avdekking av disse. I tillegg ser vi nærmere på taktisk personkontroll og generelt ID-arbeid.

- Det kan ofte være vanskelig for et utrent øye å se forfalskede pass, sierPer Haddal - Men de fleste falske pass kan bli avslørt hvis man vet hva man skal se etter.