Norsk Biometriforum arrangert på nytt

18. april 2013 arrangerte Norsk biometriforum møte i Nasjonalt ID-senters lokaler.
Published: 4/18/2013

På møtet var det interesserte deltakere fra flere offentlige etater, industri og forskning fra inn- og utland. Norsk biometriforum skjer i samarbeid med FRISC nettverket og European Association for Biometrics.

Norsk biometriforum er et uformelt møteforum for presentasjon og diskusjon innenfor området bruk av biometri. Det er lagt stor vekt på å dele nye ideer og nyheter innen fagområdet, samtidig som møtet benyttes til orientering om pågående prosjekter innenfor offentlig og i privat sektor.

Nasjonalt ID-senter er teknisk arrangør for møteforumet.  Neste møte i Norsk biometriforum arrangeres i Nasjonalt ID-senter den 14. november 2013.

Presentasjoner fra dagen: