Vi hjelper deg med tilgang til DISCS

Nasjonalt ID-senter kan nå gi deg tilgang til DISCS (Document Information System for Civil Status), en database som kan være svært nyttig i arbeidet med å verifisere nasjonale eller utenlandske dokumenter.
Published: 1/29/2013

Som et verktøy i kampen mot falske dokumenter ble DISCS startet opp i Nederland og er utviklet i samarbeid med Canada, Australia, Dubai og Norge. DISCS er et web-basert referansesystem som skal støtte verifisering av utenlandske og nasjonale dokumenter.

Gjennom DISCS får du enkelt tilgang til databaser med dokumenter og gode beskrivelser av detaljer i ekte dokumenter som inneholder informasjon om identitet. Det er også informasjon om hvilke organisasjoner du kan kontakte for å få flere detaljer om dokumentet om nødvendig. I Norge er det Nasjonalt ID-senter som kan kontaktes hvis det er behov for flere opplysninger om dokumentene i databasen.

DISCS er utviklet med tanke på offentlige organer som jobber med  ID-dokumenter til daglig og er kun tilgjengelig på nett. I databasen kan du finne eksempler på dokumenter som fødselsattester, vielsesattester, dødsattester, dokumenter om statsborgerskap, militærtjeneste etc. DISCS inneholder ikke tradisjonelle reisedokumenter som pass eller visum, da dette ligger i databasen Edison TD.

I et pilotprosjekt vil det ganske snart være mulig å få tilgang både til DISCS og Edison TD via samme nettside, www.discs.nl. Norske DISCS-brukere vil da bli kontaktet av Nasjonalt ID-senter med forespørsel om å delta.

Jobber du i et norsk offentlig organ og ønsker tilgang til DISCS kan du sende en forespørsel om dette til Nasjonalt ID-senter.