Nasjonalt ID-senter lager e-læringskurs for utlendingsforvaltningen og politiet

E-læringsprosjektet planlegger å lansere de første kursene i april 2013. Det vil bli korte moduler med temaer innen dokumentkontroll og identitetsarbeid.
Published: 1/28/2013

Vi skal utarbeide flere e-læringskurs, og noen av dem vil ligge på lukket del av portalen, og du må opprette en bruker for å få tilgang til disse. 

Akkurat nå arbeider vi med en modul om bruk av lys og lupe i dokumentkontroll. Vi planlegger også moduler om kontroll av MRZ, enkel førstelinjekontroll, vanlige sikkerhetselementer i dokumenter og en modul om hva man som ansatt i utlendingsforvaltningen skal gjøre når man oppdager en falsk identitet.

Kursene kan tas som en forberedelse til kurs fra Nasjonalt ID-senter, eller for å sjekke hva du husker av det du har lært fra før.

Prosjektet vil fortsette å produsere slike korte kurs med ulike temaer. Dersom du har tips til tema er vi interessert i å høre dine forslag. Kontakt prosjektleder, Camilla Dahlin, dersom du har spørsmål eller innspill.