Norwegian Visa Application Centre i Beijing

Den norske ambassaden i Beijing har opplevd en stor økning i søknader om schengenvisum og har den siste tiden arbeidet med å bygge opp et servicesenter som skal effektivisere søknadsprosessen.
Published: 11/30/2012

Fra onsdag 28. november skal alle som søker om visum ved den norske ambassaden i Beijing benytte det nye servicesenteret og ved ambassaden har de jobbet lenge med forberedelsene.

NID var i forkant i Beijing og holdt i samarbeid med Sverige kurs i dokumentkontroll for de nordiske ambassadene og ansatte som jobber med førstelinjekontroll ved servicesenteret. Disse har nå ansvaret for å behandle søknadene fra alle bosatt i provinsene som den norske ambassaden har ansvar for.

Ambassaden har hatt en stor søknadsøkning de siste årene og fra omtrent 8000 utstedte schengenvisum i 2008 ligger det nå an til å utstedes omtrent 21000 ved utgangen av 2012.

Ved ambassaden er de meget fornøyde med servicesenteret som holder til i nye moderne lokaler og har utvidede åpningssider. Norges ambassaderåd i Beijing, Nils Martin Gunneng sier at det er et viktig steg i arbeidet med å forbedre servicen for de i regionen som skal søke om schengenvisum.

Senterets nettside finner du her.