Ny organisering av NID

Fra 1. november er NID organisert med to fagseksjoner.
Published: 10/30/2012

Seksjonen ID-Juridisk avvikles og seksjonens funksjoner og ansatte overføres til seksjonen ID-Person, med Zybelin Beck som leder. Tidligere i høst ble informasjon skilt ut fra administrasjonen til en egen seksjon, der Pernille Ødegård fungerer som seksjonsleder til ny seksjonsleder er på plass utpå nyåret.

Hanne Tannvik Svensen som har vært fungerende seksjonsleder i ID-juridisk går over til å lede Evalueringsprosjektet.

NID er fra 1. november 2012 organisert slik: