NID deltar på Immigration Fraud Conference

Årets Immigration Fraud Conference (IFC) ble arrangert av Mexican National Institute of Immigration den 24. til 27. september i Puerto Vallarta, Mexico. Ida Gladheim fra NID var en av deltakerne.
Published: 10/5/2012

IFC er et årlig møte mellom dokumentspesialister som arbeider med identitet og misbruk av reisedokumenter når det gjelder immigrasjon og grensekontroll. Konferansen har som mål å identifisere hovedtruslene når det gjelder dokumentmisbruk, vurdere hvordan en best kan håndtere disse truslene, dele erfaringer, og anbefale tiltak for å forhindre misbruk.

Delegasjoner fra Belgia, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italia, Luxembourg, Mexico, Nederland, Norge, Sverige, Sveits, Storbritannia og USA deltok på årets konferanse, i tillegg til en gjesteforeleser fra FRONTEX. Fra Norge deltok representanter fra NID, Kripos, Politiets Utlendingsenhet og Gardermoen politistasjon.

Konferansen var delt inn i fire seksjoner. Disse tok for seg dokumentmisbruk, illegale migrasjonsnettverk, den siste utviklingen innen identitetsdokumenter, og utdanning og opplæring. En av konklusjonene på konferansen er at dokumentmisbruk er i stadig økning. Deltakerne vektla også at opplæring og trening, og god informasjonsutveksling mellom ulike nasjonale og internasjonale myndigheter, er viktig for å forhindre dokumentmisbruk.

Neste års IFC konferanse vil bli holdt i Oslo og arrangeres av NID i samarbeid med Kripos.