Fem år med servicesenter for utenlandske arbeidstakere

I disse dager har Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere (SUA) i Oslo vært i drift i fem år. Servicesenteret er et samarbeid mellom forskjellige offentlige myndigheter og dette har bidratt til å heve senterets kompetanse på kontroll av ID.
Published: 10/12/2012

I 2011 besøkte over 110 000 utenlandske arbeidstakere de tre SUA-sentrene som ligger i Oslo, Stavanger og Kirkenes. I SUA jobber personell fra Skatteetaten, UDI, Politiet og Arbeidstilsynet bak samme skranke for å effektivisere behandlingen av søknader og registreringer for utenlandske arbeidstakere.

På senteret kan utlendinger søke om opphold, skattekort, melde innvandring og få informasjon om rettigheter og plikter i norsk arbeidsliv. SUA opplever en jevnt økende tilstrømning av utlendinger som ønsker arbeid i Norge og med bakgrunn i de økonomiske urolighetene i Europa øker også andelen fra Sør-Europa.

Samarbeidet mellom etatene har også bidratt til økt kontrollfokus, spesielt Skatteetaten har økt sin kunnskap på falske identiteter. I 2011 oppdaget Skatteetaten på senteret i Oslo 15 forsøk på å komme inn i folkeregisteret med falske identiteter og Politiet pågrep 13 personer etter ID-kontroll. På landsbasis har senteret hittil i år avslørt 43 falske identiteter mot 28 i hele 2011.

Leder av SUA i Oslo, Lene Hagen, og ID-ekspert Marit Nordsveen Bjørndal er fornøyd med resultatene etter fem års drift av servicesenteret.
F.V.: Leder av SUA i Oslo, Lene Hagen, og ID-ekspert Marit Nordsveen Bjørndal er fornøyd med resultatene etter fem års drift av servicesenteret.