Nå innføres Schengen-standardiserte oppholdskort i Norge

Alle Schengenland skal senest i år begynne å utstede et kort til folk med oppholdstillatelse. Kortet, kalt et oppholdskort, erstatter etikettene som tidligere ble limt inn i utlendingens reisedokument. I Norge blir ordningen innført fra 25. mai 2012.
Published: 5/23/2012

Om oppholdskortet
Kortet viser at en utlending har oppholdstillatelse i Norge, men det er er ikke et identitetsbevis eller et reisedokument. Kortet er på størrelse med et kredittkort, og inneholder opplysninger om:

 • navn
 • fødselsdato- og sted
 • statsborgerskap
 • kjønn
 • hvilken tillatelse utlendingen har
 • gyldighetstid
 • når og hvor kortet er utstedt
 • eventuelle merknader
 • bilde
 • signatur
 • en brikke med biometriske opplysninger i form av fotografi og fingeravtrykk, som kun lagres i selve kortet.

Utlendinger som får innvilget opphold vil få et brev som informerer dem om at de må møte hos politiet for å avgi fingeravtrykk, signatur, og bli fotografert. Politiet vil deretter bestille oppholdskort. Kortet er i utgangspunktet gyldig like lenge som oppholdstillatelsen. For dem som har permanent oppholdstillatelse, vil kortet være gyldig for to år av gangen. 

Bakgrunn for innføringen av oppholdskortet
I 2002 innførte Schengenlandene lik dokumentasjon for oppholdstillatelse. Det kom i form av en oppholdsetikett som ble limt inn i utlendingens reisedokument. I 2008 ble det bestemt at etikettene skulle erstattes av biometriske oppholdskort med foto og fingeravtrykk. De biometriske oppholdskortene blir innført for å gjøre det vanskeligere å forfalske en oppholdstillatelse eller bruke en tillatelse som tilhører noen andre.