Ny organisering av ID-kontroll

Fra 1. februar 2012 vil identitetskontroll av utlendinger som skal ha D-nummer for å få skattekort, eller fødselsnummer ved innflytting, foregå ved 41 utvalgte skattekontor, melder skatteetaten.
Published: 1/17/2012

Utenlandske arbeidstakere må ha D-nummer for å få skattekort. Alle som skal ha D-nummer må selv møte opp på skattekontoret og vise gyldig legitimasjon. Også ved melding om innflytting til Norge er det krav om personlig fremmøte og legitimasjon.

Hittil har utenlandske borgere kunnet henvende seg til et hvert skattekontor for å få D-nummer eller levere melding om innflytting. Fra 1. februar 2012 skal ID-kontroll foregå ved 41 utvalgte skattekontor.

Alle skattekontor som skal utføre ID-kontroll har fått styrket kompetanse og spesialutstyr. Skatteetaten ønsker å gjøre en kvalitetsmessig god kontroll, både for å avdekke eventuelle falske identitetspapirer, og for at bruker skal få profesjonell, riktig og lik behandling uansett hvor i landet vedkommende møter.

- Det er et stort behov for økt kunnskap innen id- og dokumentkontroll, sier leder i NID, Arne Isak Tveitan. - Bruk av falsk ID er et økende problem. NID jobber derfor med å utarbeide oversikter over trender og metoder knyttet til uriktig identitet og bruk av falske dokumenter.