NID inviterer til faglige bidrag til konferansen "Biometri og identitet"

På NID-konferansen 2012 ønsker vi å belyse problemstillingene rundt opptak, lagring og bruk av biometri. Nå inviterer vi deg til å komme med forslag til hvem du vil se på konferansen.
Published: 12/12/2011
Large collection of people grouped together to form a question mark

NID ønsker å samle alle med en profesjonell interesse for fagområdet “biometri og identitet” til en felles konferanse med temaer som belyser dagens utfordringer. Deltagerne kan være beslutningstakere og øvrige ansatte i offentlig forvaltning, universitetsmiljø og forskere, samt næringslivet.

Vi ønsker flest mulig bidrag til årets konferanse, slik at den blir relevant for de ulike aktørene på feltet. På bakgrunn av responsen på denne invitasjonen kan også andre temaer innenfor biometri og identitet bli trukket inn.

Program

Vi ønsker programbidrag innen følgende områder:

 1. Juridiske handlingsrom og muligheter, nasjonalt og internasjonalt
  - Biometri og personvern
  - Gjeldende regulering av biometri for identifisering og verifisering
  - Biometri i utlendingsforvaltningen – inkl. grensekontrollarbeid
 2. Etiske utfordringer og oppfatninger i samfunnet
  - Ulike holdninger – for eksempel i Asia og Europa
  - Teknologi-skepsis
  - Valg mellom frihet og trygghet
  - Alternativene til biometri for identifisering – er de så pålitelige som vi tror?
  -  “Dual use” - problematikk
 3. Tekniske og praktiske muligheter for identifisering med bruk av biometri i dag   
  - Fingeravtrykk, iris, foto, DNA mm.
  - Sikkerhet, fare for identitetstyveri og misbruk av biometriske data
  - Mobile kontrollenheter mm.
 4. Fremtiden - biometri og identifisering.
  - Schengen-samarbeidet, biometri i utlendingsforvaltningen og grensekontrollarbeid
  - Lovutvikling og tendenser
  - Utvikling av teknologi og metoder
  - Folkeregistrering og biometri
  - Nasjonalt identitetskort, oppholdskort for utlendinger og grensebeboerbevis

Les mer om hvordan du kan bidra:
NID-konferansen 2012: Biometri og identitet

Du kan sende inn forslag til foredrag med tittel innen 16. januar 2012. Dersom du ikke selv ønsker å holde foredrag, kan du gjerne sende inn forslag til foredragsholdere eller tema som du kunne tenke deg å høre på konferansen.

Foredragene bør være på enten 30 min eller 45 min.

Programbidrag eller andre forslag til foredrag sendes NID v/ knut.ovregard@nidsenter.no  

NID-konferansen vil bli arrangert i Oslo Atrium, Bjørvika konferansesenter i Oslo den 18. april 2012.  Det vil være plass til ca. 130 deltakere. Konferansen er gratis. Vi åpner for påmelding 15.februar 2012

Reserver 18.april 2012 i kalenderen nå.