Åpen dag i NID - Raskere avklaring av ID

Mellom 90 og 95 prosent av asylsøkerne som kommer til Norge har ikke identitetspapirer med seg. For å styrke arbeidet med avklaring av identitet, har Regjeringen opprettet ekspertorganet NID – Senter for ID-kunnskap. På senterets ettårsdag åpner Storberge
Published: 11/8/2011

Tid: Tirsdag 15. november kl 0930 feirer NID sin ett-årsdag ved å invitere til åpen dag.

Sted: Møllergata 39, Oslo

Det er et stort behov for økt kunnskap innen id- og dokumentkontroll. NID har som mål at deres nye nettportal skal være et av de viktigste verktøyene for alle som jobber med ID-spørsmål. Senteret har også åtte dokumentgranskere under opplæring. NID skal tilby kurs og bistå med opplæring og undervisning. Senteret vil også utarbeide oversikter over trender og metoder knyttet til uriktig identitet og bruk av falske dokumenter.

 

Program

9.30 Dørene åpner

10.00 - 10.30 Justisminister Knut Storberget åpner NIDs nettportal

10.30 - 10.40 Demonstrasjon i laboratoriet – falske dokumenter

10.45 Kake

 

Foredrag:  

 11.15- 11.45 Dokumentanalyse og falske dokumenter

I takt med at reise- og identitetsdokumenter blir sikrere, blir de som forfalsker stadig mer kompetente og ressurssterke. Kom og lær deg noen av metodene for å avdekke falske dokumenter.

 12.00 - 12.30 Biometri

Å finne rett identitet på mennesker er en viktig del av utlendingsforvaltningen. Hva er fordelene og ulempene ved bruk av biometri? Hvor sikkert er det? I dette foredraget gir vi deg en introduksjon til bruk og typer biometri i Norge. 

12.45 - 13.15 NIDPortalen

Vi håper at NIDs nye nettsted skal bli et av de viktigste verktøyene utlendingsforvaltningen har til bruk i identitetsarbeidet. I dette foredraget får du en innføring i portalen og hvordan du kan bruke den.

Ledere i utlendingsforvaltningen og politiet vil også være tilstede.

Kontaktperson
Pernille Ødegård 
Kommunikasjonsrådgiver

NID 
Nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter 
Mobil: (+47) 922 53 845