14
DEC

ID-webinar om Afghanistan

Nasjonalt ID-senter inviterer til ID-webinar om Afghanistan onsdag 14. desember kl. 09.30-11.30. ID-webinaret er særlig for deg som jobber i politiet og utlendingsforvaltningen.
12/14/2022 9:00 AM - 12:00 PM

Hvilke ID-dokumenter utsteder afghanske myndigheter i dag? Planlegger Taliban å utstede nye modeller av ID-dokumenter? Hva skjer ved de afghanske utenriksstasjonene? Etter Talibans maktovertakelse i Afghanistan i august 2021 er spørsmålene rundt ID-situasjonen mange og til dels kompliserte.

Erlend Stokstad Haarr og Ingeborg Farstad vil i webinaret gi en gjennomgang av viktige ID-dokumenter, og status for utstedelse av dokumenter i Afghanistan og ved afghanske utenriksstasjoner, blant annet basert på informasjon fra en informasjonsinnhentingsreise til Pakistan. Du får i presentasjonen ellers høre mer om for eksempel forlengelser av gyldighetstiden i pass, og forhold som påvirker den generelle dokumentutstedelsen som det er viktig å være oppmerksom på.

Presentasjonen gjennomføres på Teams. Lenke til Teams sendes til de påmeldte etter påmeldingsfristens utløp. Du må benytte deg av din offisielle e-postadresse (din jobb-epost) når du melder deg på. Det vil bli gjort opptak av webinaret, som blir gjort tilgjengelig for våre brukere på Nasjonalt ID-senters fagportal i etterkant.

Dersom du har spørsmål, tar vi gjerne imot disse i forkant av webinaret. Du kan sende disse til Erlend Stokstad Haarr.