Dok 8 med fullført utdanning

Etter to års utdanningsforløp har åtte nye dokumentgranskere nå fullført sin utdannelse.
Published: 8/15/2013
Global-Nyheter-2012-Pass.jpg

Den 15. august 2011 startet Nasjonalt ID-senter opplæringen av åtte nye dokumentgranskere. I dag, to år senere er utdanningsløpet fullført og de nye dokumentgranskerne representerer en betydelig utvidelse av det faglige miljøet i Norge.

I løpet av det siste året har Dok 8 gjennomført en rekker teoretiske og praktiske moduler innen fagfeltet og deltatt på studieopphold og besøk i inn- og utland blant annet ved Metropolitan Police -New Scotland Yard, Rigspolitiet i Danmark, Kriminaltekniska Laboratorium i Sverige, Oslo politidistrikt samt seks ukers praksis ved National Document Fraud Unit (NDFU) i England.

Alle har nå fullført og bestått Nasjonalt ID-senters utdanning for dokumentgranskere på 3. linjenivå og med det tilføres norsk utlendingsforvaltning en betydelig kapasitetsøkning når det gjelder bistand i arbeidet med ID- og dokumentkontroll.

Gjennom store deler av utdanningsforløpet til Dok 8 har utlendingsforvaltningen fått mulighet til å sende saker til Nasjonalt ID-senter. De nye dokumentgranskerne er derfor alt godt forberedt i jobben med utarbeidelse av sakkyndigrapporter og veiledning innen dokumentkontroll og profilering.

ID-dokumentseksjonen består nå av 11 dokumentgranskere, det bidrar til styrket spisskompetanse og gjør Nasjonalt ID-senter til ett av landets fremste ekspertorgan på identitet.