Viktig oppgradering av DISCS

Nasjonalt ID-senter samarbeider med utlendingsmyndighetene i flere land om databasen Document Information System for Civil Status (DISCS).
Published: 3/20/2013

Databasen er nettbasert og siste versjon gir nå også integrert tilgang til reisedokumentbasen Edison TD.

Gjennom DISCS får du enkelt tilgang til databaser med dokumenter og gode beskrivelser av detaljer i ekte dokumenter som inneholder informasjon om identitet.

DISCS ble opprettet i 2006 og fungerer som en lett tilgjengelig database for de som jobber med vurdering av identitet og ID-dokumenter. DISCS-samarbeidet er mer enn bare en database, systemet består også av en supportorganisasjon (i Norge er dette Nasjonalt ID-senter), som foretar dybdeundersøkelser av tvilsomme dokumenter.

På innloggingssiden finner du lenker til de åtte partner-organisasjonene. Databasen har også gjennomgått noen oppgraderinger som gjør den bedre.

Dette gjelder blant annet:
I tillegg til forbedret brukervennlighet, er en viktig endring samspillet mellom DISCS-databasen og Edison TD- databasen. Via DISCS får brukerne også tilgang til verifikasjonsnivået i Edison TD, søstersystemet til DISCS, med informasjon om reisedokumenter. Kombinasjonen av disse to databasene i ett web-grensesnitt (DISCS) forenkler bruken og er tidsbesparende ved kontroll av underlags- og reisedokumenter.

Du finner DISCS her.