Nytt biometri-samarbeid

Det er nylig inngått en samarbeidsavtale mellom aktørene Eurosmart og European Association for Biometrics (EAB). Organisasjonene vil fremover samarbeide på viktige områder innen biometri, teknologi og sikkerhetsinnretninger for identitet.
Published: 12/4/2012

Eurosmart og EAB er begge ideelle organisasjoner om jobber henholdsvis med teknologi og utvikling innen blant annet sikkerhetsløsninger og biometri. Nå forener de krefter for å samarbeide om utvikling og kompetanseheving på biometrifeltet. De vil også samarbeide om produksjon av læringsmateriell og arrangementer.

Sammen vil de to organisasjonene jobbe for å utvikle bedre og sikrere identifikasjonssystemer ved hjelp av teknologi og biometri.
Avtalen resulterer i Europas største samarbeidsplattform på dette området og begge aktørene håper avtalen fører til større oppmerksomhet rundt mulighetene kombinasjonen biometri og teknologi kan tilføre identitetsarbeidet i Europa.

Fakta:
European Association for Biometri (EAB)
Organisasjon med fokus på riktig og nyttig bruk av biometri. Medlemmene i EAB representerer bl.a. myndigheter, industri, forskning og akademia.
NID er medlem av EAB og kontaktperson er Knut Øvregård. 

Eurosmart
Representerer industrien innen smart-sikkerhet og jobber blant annet med å utvikle standarder, nye bruksområder og kvalitetsheving på dette området