Nå blir du gjenkjent på Gardermoen

Fra mandag kan nordmenn med biometriske pass bli gjenkjent av maskiner og ikke mennesker. Hensikten er tryggere og mer effektiv identitetskontroll.
Published: 12/14/2012

Systemet, som kalles kalles e-gate, automatic border control, forkortet ABC eller på norsk  automatisk grensekontroll bruker ansiktsksgjenkjenning til å automatisk identifisere og gjenkjenne en person.

Dette gjøres ved å sammenligne en persons unike ansiktstrekk, f.eks. avstand mellom øyne, avstand mellom munn og nese, avstand mellom munn og ører, mot et bilde som er lagret i chipen på det biometriske passet ditt. Kontrollen tar mellom 5 og 15 sekunder.

Ingen personlig data lagres i systemet.

Flere og flere flyplasser rundt om i verden bruker ansiktsgjenkjenning, og Gardermoen er først ute med dette i skandinavia.

Identitetstyveri eller misbruk av identitet er et stort problem i samfunnet generelt. Automatisk grensekontrioll vil bidra til en tryggere og mer effektiv identitetskontroll. Fokuset blir satt inn på de personen der det kan oppstå ID tvil.

Det vil være flere grensekontrollører til stede ved maskinene, og de personene som ikke kommer gjennom, blir tatt til side til en manuell grensekontroll.

Biometri:

  • Biometri er et område der teknologien kan hjelpe oss med å styrke og forenkle vår evne til å identifisere mennesker.
  • Biometri er målbare, fysiske kjennetegn eller personlige adferdstrekk, som kan brukes til å gjenkjenne identitet, eller verifisere den påståtte identitet til en person som er registrert med biometriske data.
  • Identifikasjon er å fastslå identitet. Dette gjøres ved å sammenligne målte biologiske mønstre mot en database som inneholder lagret informasjon om personer og deres biologiske mønstre.
  • I biometri er verifikasjon en annen måte å anvende biometriske systemer på. Verifikasjon blir da en bekreftelse på om en person er den han hevder å være. Ved hjelp av biometri sammenlignes målte biologiske mønstre med tidligere registrerte biologiske mønstre som stammer fra en bestemt person.