Somaliske pass på billigsalg

Det er relativ enkelt å skaffe seg et pass fra Somalia. Krigsreporteren Pål Refsdal har tatt turen innom NID for å sjekke ektheten ved et somalisk pass. Du kan se hvordan det gikk i dette videoinnslaget.
Published: 3/16/2012
Somalisk_pass.jpg

Les artikkelen og se video fra undersøkelsen her.

Somaliske identitetsdokumenter, i den grad søkeren har slike, har svært lav notoritet og tillegges liten vekt ved vurderingen av søkeres identitet. Identitet må derfor kontrolleres på andre måter.

Det er UDI som foretar disse undersøkelsene, som kan bestå av mange elementer: 

  • DNA-test kan brukes for å bekrefte familierelasjoner mellom foreldre og barn.
  • Intervju skal belyse spørsmål om søkerens identitet.
  • Aldersundersøkelser kan brukes i en helhetsvurdering av opplysninger om alder.
  • Språktest kan brukes for å bekrefte om søkeren snakker det språk eller den dialekt han eller hun oppgir, som vil være en del i en helhetsvurdering av om søkerens opplysninger om geografiske tilhørighet eller nasjonalitet er korrekt.
  • Fingeravtrykk blir rutinemessig tatt av alle asylsøkere over 14 år. Disse blir sammenlignet med fingeravtrykk til personer som har søkt beskyttelse i andre land i Europa. På denne måten kan UDI få opplysninger om personen har oppholdt seg i andre land i Europa og hvilke opplysninger som eventuelt er gitt om identitet der.

 Andre ting som tillegges vekt i vurderingen av troverdigheten av søkerens opplysninger, er om søkeren selv bidrar aktivt til å klarlegge sin identitet.

Det stilles strengere krav til utlendinger som har muligheter til å skaffe dokumentasjon på identitet, enn for de som ikke har denne muligheten. Motstridende opplysninger bidrar til å svekke troverdigheten av søkerens opplysninger.