Har du oppdaget alerts?

Vi har laget en ny funksjon på denne portalen som skal hjelpe deg som jobber med identitet. Alerts er varsler, nyheter og informasjon om identitetsdokumenter og annen informasjon som er relevant for identitetsarbeidet.
Published: 3/19/2012

På sidene om alerts finner du blant annet teknisk informasjon om forfalskede identitetsdokumenter, trender og varsler.

Dette er en tjeneste fra NID der vi samler alerts fra inn- og utland, i tillegg publiserer vi våre egne alerts her. Vi gjør disse varslene tilgjengelig på en enkel og oversiktlig måte. Du kan abonnere på alerts ved å legge inn ett eller flere søkefilter, da vil du få en e-post hver gang vi har publisert en alert innenfor dine interesseområder.

Ansatte i utlendingsforvaltningen kan sende oss informasjon som de mener er viktig å dele. Vi i NID vurderer og kvalitetssikrer stoffet før det publiseres.Du kan bruke denne e-posten: alerts@nidsenter.no

Informasjonen du finner på disse sidene er taushetsbelagt. Merk at taushetserklæringen du har akseptert for å bruke portalen, også gjelder her. 

Inngangen til alerts finner du nederst på siden.