Om vår e-læring

E-læring ved Nasjonalt ID-senter

Nasjonalt ID-senter tilbyr mange ulike e-læringskurs og filmer om sentrale tema innen ID-kontroll, både på grunnleggende og viderekommende nivå. For å få tilgang til kursene må du opprette en bruker på nettsiden vår, og logge deg på.

Ansatte i offentlige etater med sentrale ID-oppgaver vil få tilgang. Andre organisasjoner som jobber med ID-oppgaver, kan søke om tilgang.

Til e-læringsportalen (krever pålogging)

Om ID-skolen

ID-skolen er en seksjon ved nasjonalt ID-senter.

Vi ser at det er stor variasjon i kompetansenivået til de som vurderer eller fastsetter ID, og at behovet for ID-opplæring er økende. Vi utvikler derfor opplæringsprodukter, informasjonsmateriell og opplæringspakker for alle som jobber med ID.