Klasseromskurs

Ønsker du opplæring fra Nasjonalt ID-senter? Følg med på vår kurskalender!

Nasjonalt ID-senter har som kjerneoppgave å gjennomføre opplæring som skal heve kompetansen i dokumentkontroll og ID-arbeid, i utlendingsforvaltningen og politiet. Denne opplæringen skjer gjennom både ordinære klasseromkurs og e-læring.

Våre klasseromkurs er for alle førstelinjeetater som kontrollerer identitet, noen er spesielt tilpasset noen etater.