ID-basen - et nyttig verktøy

ID-basen inneholder identitetsrelatert informasjon basert på land. Den samler informasjonen på et sted og gjør det enkelt å finne frem til identitetsdokumenter og bakgrunnskunnskap som omhandler identitet. Verktøyet er til hjelp i arbeidet med å kontrollere og avklare identitet. Målgruppen er utlendingsforvaltningen, politiet og andre offentlige forvaltningsorgan. ID-basen har i dag innhold for landene Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Jemen, Libya, Marokko, Nigeria, Somalia, Sudan og Syria, i tillegg til EU-landene Italia, Romania, Bulgaria, Hellas og Polen.

Du som er registrert bruker på nidsenter.no og jobber i Politiet, UDI, UD, UNE, Landinfo, Skatteetaten, NOKUT eller Statens vegvesen har tilgang til ID-basen ved innlogging.

Logg deg på ID-basen her

Har du innspill?

Tilbakemeldinger fra våre brukere er veldig viktig for utviklingen av ID-basen. Mange har mye informasjon om ID-situasjonen i flere av de landene som ligger i ID-basen i dag. Dette er informasjon som også kan komme til nytte for andre i utlendingsforvaltningen og politiet. Det er derfor viktig at brukerne deler denne kunnskapen. 

Internasjonalt samarbeid

For å gjøre ID-basen mer relevant har vi et ønske om å utvide med flere land og har i den forbindelse jobbet med mulighetene for et internasjonalt samarbeid med hovedformål å dele ID-relevant informasjon. ID-basen har inngått et formelt samarbeid med Nederland, Finland, Danmark og vi håper å formalisere et samarbeid med ytterligere land i løpet av 2017. Informasjonen vi mottar gjennom dette samarbeidet vil bli delt med våre brukere via ID-basen.

Har du spørsmål i forbindelse med ID-basen kan du kontakte seniorrådgiver Vegard Pettersen.

Veileder for ID-basen

Det er laget en kort videoveileder som beskriver ID-basens innhold og funksjonalitet. Se gjerne videoen før før du starter å bruke basen. 
Du må logge deg inn før du ser videoen.

Nyheter fra ID-basen
  • Aktuell informasjon om forfalskede bulgarske ID-kort
  • Hellas og Polen er nye land i ID-basen. I tillegg til informasjon om disse landenes dokumenter, finner du informasjon om de mest forfalskede dokumenter, og hvordan du ved hjelp av sjekklister for dokumentkontroll bør kontrollere disse.
  • På bakgrunn av en informasjonsinnhentingsreise til Khartoum har vi nå også lagt til Sudan i ID-basen. Her finner du informasjon om blant annet ID-dokumenter og registre, befolkningsgrupper, religion, språk og samfunn.