Registreringsskjema for dokumentundersøkelser

Publisert: 21.06.2017

Nasjonalt ID-senter arbeider for å få et tettere samarbeid på tvers av etater, og ønsker å samle inn en enhetlig statistikk om dokumentundersøkelser. Dette gir en mulighet til å dele trender og kan gi nyttig informasjon om dokumenter man bør være ekstra oppmersomme på. Derfor har Nasjonalt ID-senter utviklet et skjema for registrering av dokumentundersøkelser. Skjemaet kan benyttes av alle som utfører dokumentundersøkelser, men er utviklet med tanke på personer som arbeider i andrelinjen eller er ressurspersoner innen dokumentkontroll. Skjemaet er utarbeidet i Excel, og er raskt og enkelt å ta i bruk.

Vi oppfordrer til å sende inn skjemaet til Nasjonalt ID-senter hver måned, slik at det kan benyttes for å gi viktig informasjon om modus og trender i ID-skrivet (begrenset tilgang) og som grunnlag for å fange opp nye land og nasjonaliteter til omtale i ID-basen.

Har du  lyst til å ta i bruk vårt registreringsskjema?

Send en e-post til ID-skriv@nidsenter.no om du ønsker å ta i bruk vårt skjema for registrering av dokumentundersøkelser. Skjemaet er utarbeidet i Excel, og du trenger ingen spesiell programvare for å ta det i bruk.