Statistikkpublikasjoner

Hvert år publiserer Nasjonalt ID-senter rapporten Misbruk av ID-dokumenter. Rapportene inneholder et samlet bilde av det misbruket som er avdekket og rapportert i det enkelte året, og viser utviklingen over tid. Rapportene gir et bilde av hvilke typer dokumenter som misbrukes, hvilke land disse kommer fra og beskriver over hvem som har misbrukt dokumenter og på hvilken måte.

Rapportene utgis på våren.

Misbruk av ID-dokumenter 2017

Nasjonalt ID-senters gjennomgang av misbrukte ID-dokumenter viser et fall i antall misbrukte dokumenter i perioden 2016 til 2017. Les mer i 2017-rapporten her. 

Misbruk av ID-dokumenter 2016

Utlendingers misbruk av identitetsdokumenter har fått økt oppmerksomhet både i Norge og andre europeiske land de siste årene. Hvert år gir Nasjonalt ID-senter ut statistikk på dette, og her er tallene fra 2016.

Misbruk av ID-dokumenter 2015

Denne rapporten gir et bilde av norske myndigheters kontroll med utlendingers identitet og ID-dokumenter i 2012-2015, og misbruk som ble avdekket i denne perioden.

Misbruk av ID-dokumenter 2014

Denne rapporten gir et bilde av norske myndigheters kontroll med utlendingers identitet og ID-dokumenter i 2012-2014, og misbruk som ble avdekket i denne perioden.

Misbruk av ID-dokumenter 2013

Analyser knyttet til uriktig identitet og misbruk av dokumenter og statistikk over misbruk av identitetsdokumenter som ble avdekket i Norge i 2013.

Misbruk av ID-dokumenter 2012

Analyser knyttet til uriktig identitet og misbruk av dokumenter og statistikk av identitetsdokumenter som ble avdekket i Norge i 2012.