Rundskriv

Riksadvokaten

Riksadvokatens retningslinjer gjelder straffbare forhold som er begått i tilknytning til utlendingssaker. Retningslinjene omhandler blant annet uriktig identitet, falske reisedokumenter og ulovlig arbeid og opphold.

Politidirektoratet

Politidirektoratets rundskriv gjelder for alle som arbeider i politiet. Her finner du sentrale rundskriv om utlendingskontroll, ID-arbeid og grensekontroll.

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsdirektoratets rundskriv gjelder også for alle som arbeider i politidistriktene, noen gjelder også for utenriksstasjonene. Her finner du informasjon om oppholdskort og grenseboerbevis samt sentrale rundskriv om ID-arbeid.