Rundskriv

Riksadvokaten

Riksadvokatens retningslinjer gjelder straffbare forhold som er begått i tilknytning til utlendingssaker. Retningslinjene omhandler blant annet uriktig identitet, falske reisedokumenter og ulovlig arbeid og opphold.

Politidirektoratet

Utlendingsdirektoratet