Erlend Stokstad Haarr

Erlend Stokstad Haarr

erlend.stokstad.haarr@nidsenter.no
imageUrl
Work title:
Seniorrådgiver  
Phone number:
+47 906 35 293  
Work tasks:
Erlend har solid og variert erfaring fra utlendingsfeltet. Han har ti års fartstid fra Utlendingsdirektoratet (UDI), hvor han jobbet i UDIs asylavdeling, og har i tillegg blant annet tjenestegjort ved ambassaden i Teheran og bistått italienske utlendingsmyndigheter gjennom tjenesteoppdrag i Italia. Ved Nasjonalt ID-senter jobber han i seksjon ID-Person, primært med ID-basen.  
Education:
Mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. E.ON Ruhrgas-stipendiat med emner i mastergraden fra Humboldt-Universität zu Berlin og Freie Universität Berlin. Masteroppgave om "failed states" og debatten knyttet til statsbygging i Afghanistan som strategi for terrorbekjempelse etter 11. september 2001.