Marit Mosnesset

Yrkestittel:
Senior kommunikasjonsrådgiver  
Telefonnummer:
+47 995 19 011  
Arbeidsoppgaver:
Strategiske og operative oppgaver internt og eksternt.  
Utdanning:
PR-ledelse og strategisk kommunikasjon - del av Master of Management-program, BI
Communication - BA, Simon Fraser University, Vancouver, Canada
1. jus og engelsk grunnfag - UiO
Markedsføringsledelse, semesterkurs, BI