Offentlige postlister

 Desember 2018

Uke 51

Uke 50

Uke 49

Uke 48

November 2018

Uke 47

Uke 46

Uke 45

Uke 44

Oktober 2018

Uke 43

Uke 42

Uke 41

Uke 40

September 2018

Uke 39

Uke 38

Uke 37

Uke 36

 

 Nyttig å vite før du ber om innsyn:

  • Offentlige journaler ivaretar hensynet til personvern.
  • Offentlige journaler inneholder ikke informasjon om straffesaker.
  • Det er mulig å få tilsendt en offentlig journal for en ønsket tidsperiode.
  • Gi så konkrete opplysninger som mulig om hvem eller hva saken gjelder.

Utvalget i journalen er offentlige journalopplysninger dvs. sakstittel, journalposttittel, saks- og dokumentnummer, dokumentdato samt navn på mottaker/avsender. Mottaker/avsender er i noen tilfeller skjermet for å hindre at taushetsbelagt informasjon skal bli avslørt ved en eventuell sammenstilling av data. Hjemmel for skjerming vil vises på journalen der dette er lagt på.

Nasjonalt ID-senter har en sakstype som i sin helhet er unntatt offentlighet etter § 13. Journalpostene i denne sakstypen listes ikke opp på offentlig journal.

Etter offentliggjøring blir journalen liggende i 3 måneder.

Dersom du ønsker innsyn i teksten i dokumentene, sender du en bestilling til postmottak@nidsenter.no. Vennligst oppgi arkivnummer. Innsynssaker behandles fortløpende og uten ugrunnet opphold. Du vil få svar innen fem arbeidsdager. Hvis begjæringer mot formodning ikke besvares, blir det betraktet som avslag etter loven, se offentleglova § 32 annet ledd. Klage skal sendes til nærmeste overordnede forvaltningsorgan, i dette tilfelle Politidirektoratet.