Offentlige postlister

 

Juli 2019

Uke 27

Juni 2019

Uke 26

Uke 25

Uke 24

Uke 23

Mai 2019

Uke 22

Uke 21

Uke 20

Uke 19

Uke 18

April 2019

Uke 16 og 17

Uke 15

Uke 14

 

 Nyttig å vite før du ber om innsyn:

  • Offentlige journaler ivaretar hensynet til personvern.
  • Offentlige journaler inneholder ikke informasjon om straffesaker.
  • Det er mulig å få tilsendt en offentlig journal for en ønsket tidsperiode.
  • Gi så konkrete opplysninger som mulig om hvem eller hva saken gjelder.

Utvalget i journalen er offentlige journalopplysninger dvs. sakstittel, journalposttittel, saks- og dokumentnummer, dokumentdato samt navn på mottaker/avsender. Mottaker/avsender er i noen tilfeller skjermet for å hindre at taushetsbelagt informasjon skal bli avslørt ved en eventuell sammenstilling av data. Hjemmel for skjerming vil vises på journalen der dette er lagt på.

Nasjonalt ID-senter har en sakstype som i sin helhet er unntatt offentlighet etter § 13. Journalpostene i denne sakstypen listes ikke opp på offentlig journal.

Etter offentliggjøring blir journalen liggende i 3 måneder.

Dersom du ønsker innsyn i teksten i dokumentene, sender du en bestilling til postmottak@nidsenter.no. Vennligst oppgi arkivnummer. Innsynssaker behandles fortløpende og uten ugrunnet opphold. Du vil få svar innen fem arbeidsdager. Hvis begjæringer mot formodning ikke besvares, blir det betraktet som avslag etter loven, se offentleglova § 32 annet ledd. Klage skal sendes til nærmeste overordnede forvaltningsorgan, i dette tilfelle Politidirektoratet.