Nyheter

Illustrasjonsbilde av et ansikt.

- Erfaringsutveksling viktig for ID-faget

Norsk Biometriforum retter søkelyset mot faktorer som vil få stor betydning for utviklingen innen ID-faget fremover. Her er noen høydepunkter fra siste workshop.

standardisering.JPG

Hva er sikker ID?

Flere aktører nasjonalt og internasjonalt etterlyser felles forståelse og en felles standard for hva som er sikker identifikasjon.

Illustrasjonsbilde som viser en passleser i aksjon

Syria-info blir oppdatert i mai

Oppdatert informasjon om syriske rutiner for utstedelse av ID-dokumenter kommer i ID-basen i mai.

Litauen.JPG

Litauen inn i ID-basen

ID-basen gir deg identitetsrelatert informasjon basert på utvalgte land. Litauen blir nå en del av databasen.