Nyheter

idkontroll_hand_555.jpg

Internasjonal studie: Norge er et inspirasjonsland!

Nasjonalt ID-senter inspirerer andre land i arbeidet med å etablere egne kompetansesentre, viser internasjonal studie.

standardisering.JPG

Hva er sikker ID?

Flere aktører nasjonalt og internasjonalt etterlyser felles forståelse og en felles standard for hva som er sikker identifikasjon.

pass2_555x334.jpg

Hva vet du om somaliske pass og fødselsattester?

Nasjonalt ID-senter har studert somaliske myndigheters rutiner for utstedelse av pass og fødselsattester nærmere. Nå har du som saksbehandler i politi- og utlendingsforvaltningen muligheten til å lære mer.

Fotografi som viser undersøkelse av ID-dokument

ID-misbruk: Omfattende internasjonalt problem

Selv om norske pass stadig blir vanskeligere å forfalske, er det fortsatt viktig å kontrollere dem grundig.