Til våre brukere

På bakgrunn av smitteverntiltak, vil leveransene av Nasjonalt ID-senters tjenester bli påvirket den kommende tiden.

Hva kan du om bakgrunnstrykk?

Alle ID-dokumenter har bakgrunnstrykk. Men hvordan er bakgrunnstrykk bygget opp og hva skal du se etter når du kontrollerer bakgrunnstrykket i ID-dokumenter?

UV-lys.JPG

Lær om bruk av UV-lys

Hvordan kontrollere et dokument ved hjelp av UV-lys?

sammenligningkurs1.jpg

Øv deg på ansiktssammenligning

Hvordan sammenligner du foto i to ulike dokumenter, eller hvordan sammenligne en person med bildet i et dokument?

E-læring om kvalitet på biometriopptak

Et biometriopptak av høy kvalitet er med på å sikre at rett person får rett dokument. I dette e-læringskurset lærer du mer om biometrikiosken og kravene til opptak av foto og fingeravtrykk.

Norsk-pass-spesimen-MRZ.jpg

Lær om maskinlesbar sone (MRZ)

Viste du at den maskinlesbare teksten i et pass består av informasjon om passinnehaveren, samt både passnummer og kontrollsiffer? Lær mer her.

intervjukurs2.PNG

Hvordan gjennomføre et godt ID-intervju?

E-læring for deg som gjennomfører kortere ID-intervjuer og stiller kontrollspørsmål, på gaten, i en skranke eller på et kontor.