Nyheter

Leder av Nasjonalt ID-senter, Arne Isak Tveitan

Opprydding innen ID-feltet

Blogg: Særorgansutvalget har berørt også ID-feltet i sin utredning, og utvalget har lagt frem en anbefaling om videre utredning innen dette området. De er ikke alene, og heller ikke først ute med å anbefale dette.

pass_555x334.jpg

Har du lyst til å jobbe med kommunikasjon?

Nå har Nasjonalt ID-senter ledig et vikariat som kommunikasjonsrådgiver. Her finner du mer om hvordan du går frem for å søke.

idbasen_555x334.jpg

Nyttig å hospitere

- Hospiteringen har gjort meg mer bevisst på det å ha et helhetlig blikk på ID-feltet, sier Utlendingsdirektoratets Lucia Yang. Sammen med kollega Ingvill Malmin har hun vært en del av Nasjonalt ID-senters hospiteringsordning det siste halvåret.

dokunders1.JPG

Brukerundersøkelsen 2017

Nasjonalt ID-senter har gjennomført en brukerundersøkelse for å få en kjennskap til om vi leverer de tjenestene brukerne våre forventer. Her ser du mer om svarene vi fikk.