Nyheter

Leder av Nasjonalt ID-senter, Arne Isak Tveitan

Opprydding innen ID-feltet

Blogg: Særorgansutvalget har også berørt ID-feltet i sin utredning, og utvalget har lagt frem en anbefaling om videre utredning innen dette området. De er ikke alene, og heller ikke først ute med å anbefale dette.

Fotografi som viser undersøkelse av ID-dokument

Lyst til å lære mer om ID?

Kunne du tenke deg å søke hospitering eller kortere utveksling hos oss? Les mer om hvilke muligheter som finnes i mobilitetsordningene ved Nasjonalt ID-senter.

dokgransker_555x334.jpg

Dokumentdatabasene som gir svar

Har du spørsmål i forbindelse med ID-, reise- eller underlagsdokumenter, kan referansedatabasene være et godt sted å starte letingen. Her er oversikten.

EU_visum_603x336pxl.jpg

Hvorfor stoler vi ikke like mye på alle pass?

Når vi skal avgjøre om et dokument er falskt, må vi vite hvordan et ekte skal se ut. Gode referanser er viktig. Men det er ikke nok.