Vil du jobbe med ID-basen?

Vikariat: Nasjonalt ID-senter ser etter deg som har lyst til å være med å gjøre ID-basen enda bedre.

Stort engasjement for opplæring

Opplæring i ID-kontroll: Vi har vært med når Nasjonalt ID-senters ID-eksperter gir praktisk opplæring i ID-arbeid ved pass- og ID-kontorene. Tilbakemeldingene er gode.

Opplæring handler om din og min sikkerhet

I 2018 ble det avdekket 12 forsøk på innbytte av falske førerkort hos Statens vegvesen. Torsdag deltok 50 ansatte fra vegvesenet på kurs i ID-kontroll.

Låst ID er ikke nødvendigvis det samme som rett ID

NRK Nyhetsmorgen har i dag fokusert på nye systemer som skal sikre at en person låses til en unik identitet ved hjelp av biometri. Nasjonalt ID-senter har lenge anbefalt bedre utnyttelse og utvidet bruk av biometri i ID-forvaltningen.