ID-skrivet

Unntatt offentlighet, jf. offl. § 24 første og tredje ledd.

Fra høsten 2019 blir innhold som tidligere ble publisert gjennom ID-skrivet formidlet gjennom ID-basen, alerts og annet innhold på www.nidsenter.no. Viktig ID-relatert informasjon som ikke passer inn der vil bli distribuert på annen måte, f.eks. gjennom direkte kontakt med andrelinjen.

Vi har etablert en nyttig abonnementsfunksjon på www.nidsenter.no, som gjør det mulig for deg som bruker å motta e-postvarsler hver gang vi oppdaterer dine interesseområder, f.eks. på ID-basen. På denne måten håper vi å treffe bedre. Samtidig vil du som bruker ha færre steder å forholde deg til når du trenger informasjon.

Vi vil i tiden fremover jobbe med å få på plass bedre rutiner for helhetlig registrering og statistikk på ID-området. Dette gjør vi i samarbeid med Kripos. Målet er å få et riktigere bilde av omfanget på ID-misbruk i Norge på tvers av sakstyper og prosessuelle spor.

Les mer om abonnementsordningen her.

Tidligere utgaver finner du under etter å ha logget deg på.